Sklářský písek

Provodínský sklářský písekje upravená nerostná surovina se standardizovanými chemickými a fyzikálními vlastnostmi. Vyznačuje se vysokou chemickou čistotou a jeho obsah SiO2 je cca 99%.

Používá se ve sklářském průmyslu pro výrobu různých druhů skel, jako jsou ploché sklo, duté sklo, skleněné cihly, skelná vlákna, pěnové sklo nebo vodní sklo.
Finální výrobek je výsledkem náročného výrobního postupu od rozpojování zpevnělého pískovce po následnou úpravu (odkalení, prosévání, třídění na protiproudých třídičích) a v případě potřeby i sušení.

Písek se dodává vlhký nebo sušený, dále buď volně ložený, nebo balený v pytlích. Dodávky se realizují nákladními automobily nebo po železnici.