Vítejte u společnosti Provodínské písky a.s.,
podniku skupiny  Quarzwerke

Skupina Quarzwerke Gruppe je nezávislý rodinný podnik s více než 130- ti letou zkušeností s těžbou, úpravou a zušlechťování průmyslových nerostů.

Hlavní závody se nachází v Německu a Střední Evropě.

Jsme významný evropský výrobce nerostných surovin. Jako nezávislý rodinný podnik spojujeme již více než 130 let kvalitní ložiska surovin a efektivní technologii jejich úpravy.

Těžiště našeho podniku je v těžbě, úpravě a zušlechťování průmyslových nerostů,  zvláště: křemene, kaolinu, živce, wollastonitu a živce. Kolem 700 různých kvalitivních výrobků je upravováno v moderních výrobních zařízeních a částečně povrchově modifikováno. V početných aplikačních oblastech jsou naše výrobky cenným pomocníkem.

Naše suroviny se  používají zvláště v papírenském, sklářském, slévárenském, keramickém, gumárenském průmyslu, průmyslu umělých hmot, stejně jako pro barvy, laky a výrobcích stavební chemie.

Jako nezávislý rodinný podnik chceme dlouhodobě dosahovat vysoké přidané hodnoty, jako výkonný a spolehlivý partner našich zákazníků, díky uvědomělým a motivovaným zaměstnancům, se zohledněním naší společenské a ekologické odpovědnosti.

Zveme Vás, abyste mohli blíže poznat
poslání podniku Provodínské písky.

Křemenné písky se v Provodíně těží již od roku 1913. Naše společnost navázala na tradici „Prvního severočeského závodu na výrobu sklářských písků a pískovcových cihel Wilhelm Schulz“.

Od roku 1946 existovala společnost s firemním jménem „Severočeské pískovny“. Po několika změnách názvu vznikl v roce 1962 závod „Keramické a sklářské suroviny, národní podnik Karlovy Vary“. V současné době je to společnost „Provodínské písky a.s.“ se sídlem v Provodíně. Společnost patří od roku 1992 do skupiny Quarzwerke.

Vysoce kvalitní sklářské písky, které se vyrábí v naší společnosti, se tradičně používají ve sklárnách, slévárnách, stavebních firmách a mnoha průmyslových odvětvích.

Kromě svých výrobků nabízíme i speciální výrobky a plniva vyráběné mateřskou společností Quarzwerke GmbH.

Mimořádná čistota v širokém spektru (podíl křemene nad 98%, malé podíly zbarvujících oxidů železa a titanu) činí z provodínského křemenného písku vzácnou a ceněnou surovinou v celé Evropě. V současné době má akciová společnost Provodínské písky k dispozici 2 dobývací prostory v okolí Provodína, v nichž probíhá povrchová těžba. Vzhledem k pevnosti pískovce se musí při těžbě provádět trhací práce pro jeho rozpojení.  Pískovec se poté drtí ve 2-stupňovém drtiči a následně se přepravuje pásovým dopravníkem na meziskládku. Odtud se provádí podávka do moderní úpravny.  Pro získávání vysoce kvalitních sklářských, slévárenských a filtračních písků se surovina ve více stupních zbavuje kalu, prosévá a třídí vodním procesem. Používaná technologická voda se pomocí odlučovačů písku a zahušťovače následně čistí, vznikající kaly se lisují.  Upravené písky se skladují odděleně a poté se expedují jako vlhký písek, nebo se suší ve fluidní sušárně a podle objednávky se balí.

Skupina Quarzwerke je certifikována podle DIN EN ISO 9001:2000 a ISO 14001. Od těžby až po expedici  podléhá celý výrobní proces kontinuálnímu řízení kvality. Kvalita našich výrobků je založena na vynikajících ložiscích surovin a výkonné, moderní technologii úpravy, zajištující potřebou jakost.  Stálé zlepšování a optimalizace našich výrobních technologií, stejně jako rozšiřování ložisek surovin tvoří základ  našich vysoce kvalitních výrobků a základ špičkových výrobků našich zákazníků. Skupina  Quarzwerke je díky síti výkonných výrobních závodů v Německu, Rusku, Střední a Východní Evropě, stejně jako na ruském trhu důležitým partnerem zpracovatelského průmyslu.

Jsme významným evropským výrobcem nerostných surovin.

Těžiště naší podnikatelské činnosti je v těžbě, úpravě a zušlechťování průmyslových nerostů, zvláště křemene, kaolinu, živce, wollastonitu, slídy atd.

Vysoce kvalitní křemenné písky z Provodína, dodávané do mnoha odvětví, patří tradičně k nabídce naší společnosti.

Naše nabídka je ovšem doplněna také o křemenné písky různých zrnitostí z naší slovenské dceřinné společnosti KERKOSAND spol. s r. o. v Šajdíkových Humencích, stejně jako o křemenné moučky firmy Minorit s. r. o. v Teplicích.

Paleta našich výrobků zahrnuje kromě toho ještě další nerostné výrobky, především vysoce zušlechtěné speciální výrobky naší mateřské společnosti Quarzwerke GmbH v Německu.

Naše produkty a služby tvoří základ pro kvalitu konečných výrobků našich zákazníků.

Křemičité písky z ložiska Provodín se vyznačují zvláště vysokou chemickou čistotou a nápadně světlou barvou. Díky zvláště nízkému obsahu oxidů železa (do 0,020 % – 200 ppm) jsou písky, vyráběné v závodě Provodínské písky, přednostně používány pro výrobu vysoce kvalitních plochých a obalových skel.

Slévárenské odvětví si cení kulatosti zrn a stabilního rozdělení zrn, stejně jako vysokého podílu křemene.

Odvětví stavební chemie oceňuje stabilní rozdělení zrn a velmi světlou barvu, která je důležitá především v oblasti ušlechtilých omítek.

Z našeho sortimentu je možno si průmyslový křemičitý písek objednat jako vlhký nebo sušený písek.