Sklářský písek

Používá se ve sklářském průmyslu pro výrobu různých druhů skel, jako jsou ploché sklo, duté sklo, skleněné cihly, skelná vlákna, pěnové sklo nebo vodní sklo.

zjistit více

Slévárenský písek

Používá se ve slévárnách pro výrobu forem a jader, kde je požadována vysoká žáruvzdornost. Písek lze také použít v různých průmyslových oborech a při volnočasových aktivitách

zjistit více

Filtrační písek

Používá se hlavně v zařízeních na úpravu vody, při filtraci vody v bazénech, pro drenáže, atd., může se také použít v různých průmyslových oborech a volnočasových aktivitách (betonové výrobky, stavební chemie, tryskání, zahradnictví, atd.).

zjistit více

Stavební a betonářský písek

Používá se v různých oborech stavebního průmyslu – jako surovina pro výrobu kvalitních betonových produktů a maltových směsí.

zjistit více

Křemenné moučky

Křemenné moučky jsou vyráběny mletím křemenného písku v neželezném prostředí a následným vzduchovým roztříděním. Jejich obsah Si02 se pohybuje nad 98 %. Všechny druhy křemenných mouček se dodávají volně ložené pro nakládku do cisteren nákladních automobilů.

Jíl

Provodínský jíl PR 60jetříděním upravený, ve svých chemických a fyzikálních typických hodnotách standardizovaný výrobek. Jíl se vyznačuje vysokou chemickou čistotou. Používá se jako surovina pro keramický a cihlářský průmysl. Dále lze použít jako izolační podložní vrstva, např. u skládek. Jíl PR 60 se dodává vlhký, volně ložený pro nakládku na nákladní automobily.

CELKOVÝ PROGRAM DODÁVEK

Provodínské písky a.s.

Provodínské písky a.s. dodávají křemenný písek vysoké čistoty pro odběratele v průmyslu slévárenském, sklářském a jiných odvětvích.  Typické údaje ukazuje následující přehled. Podrobné datové listy popisují jednotlivé druhy. Písky se dodávají vlhké po praní a sušené, volně ložené, pro nakládku na nákladní automobily a vagóny. Sušené písky mohou být po dohodě dodávány také balené.

95%

PASS RATE

100%

REFERRAL RATE

0%

ACCIDENT RATE

O společnosti

Jsme významný evropský výrobce nerostných surovin. Jako nezávislý rodinný podnik spojujeme již více než 130 let kvalitní ložiska surovin a efektivní technologii jejich úpravy.

Více o firmě