Stavební a betonářský písek

Provodínský stavební a betonářský písek PR 504je upravená nerostná surovina se standardizovanými chemickými a fyzikálními vlastnostmi. Vyznačuje se vysokou chemickou čistotou a jeho obsah SiO2 je cca 99%.

Používá se v různých oborech stavebního průmyslu – jako surovina pro výrobu kvalitních betonových produktů a maltových směsí.

Finální výrobek je výsledkem náročného výrobního postupu od rozpojování zpevnělého pískovce po následnou úpravu (odkalení, prosévání, třídění na protiproudých třídičích). Písek se dodává vlhký, volně ložený.. Dodávky se realizují nákladními automobily.